ปริ้นงาน,Printงาน,ปริ้นงานราคาถูก

บริการเย็บเล่ม เข้าปก

บริการเย็บเล่มแบบติดแล็คซีน ราคาเริ่มต้นเล่มละ 20 บาท (แล้วแต่ความหนาของงาน รวมปกแล้ว)

บริการเข้าเล่มกระดูกงู ราคาเริ่มต้น 30 บาท  (แล้วแต่ความหนาของงาน รวมปกแล้ว)

บริการเข้าปก (แบบหนังสือ) ราคาเริ่มต้นเล่มละ 60 บาท (แล้วแต่ความหนาของงาน รวมปกแล้ว)